1. Tento proces sa začína preskúmaním všetkých záväzkov, ktoré zaťažujú vašu nehnuteľnosť. Je však dôležité, aby bola ešte stále vo vašom vlastníctve.
  2. Spoločne s naším finančným odborníkom vyčíslime celkovú výšku záväzkov spojených s vašou nehnuteľnosťou. 
  3. Následne vám ponúkneme konkrétne riešenie danej situácie a podrobne vám vysvetlíme, ako budeme postupovať. K tomu, aby sme mohli pokračovať, potrebujeme váš súhlas a rovnako aj prípadné splnomocnenia pre našich odborníkov v oblasti financií alebo práva, aby vás mohli zastúpiť v jednaniach s exekútorskými úradmi, rôznymi veriteľmi, alebo bankovými či nebankovými inštitúciami. Všetky potrebné dokumenty pripravíme my.
  4. Konečná suma zistených a vydokladovaných záväzkov bude odpočítaná od dohovorenej kúpnej ceny za vašu nehnuteľnosť. Za služby našich odborníkov neúčtujeme žiadne poplatky.
Oddlženie