Aký je náš postup pri výkupe?

Hneď, ako sa s nami spojíte, dohovoríme si osobné stretnutie, počas ktorého si prezrieme vami ponúkanú nehnuteľnosť. Ak je zaťažená nejakou ťarchou, napríklad záložným právom, exekúciou, alebo inými dlhmi, spoločne preberieme riešenia. Cieľom je navrhnúť ďalší optimálny a čo najrýchlejší postup tak, aby sme vás čo najskôr zbavili nepríjemného bremena. Na prvom stretnutí si pozorne vypočujeme vašu predstavu o cene nehnuteľnosti. 


Aké typy nehnuteľností vykupujeme?

  • byty
  • domy
  • chaty
  • chalupy
  • pozemky
  • multifunkčné (polyfunkčné) objekty
  • haly
  • komerčné sklady
  • obchodné priestory

Ocenenie nehnuteľnosti

Predmetom ďalšieho stretnutia bude dohoda o kúpnej cene nehnuteľnosti tak, aby sa férová cena navrhovaná našimi odborníkmi priblížila čo najviac vašim predstavám.


Vyplatenie nehnuteľnosti

V prípade, že táto nie je zaťažená žiadnymi záväzkami a dohodneme sa na cene, môžeme okamžite pristúpiť k  spoločnému podpisu zmluvy. Zmluvne dohovorenú sumu poukážeme na vami uvedený účet do 24 hodín po jej podpise. V prípade potreby Vám peniaze vyplatíme v hotovosti.

Platí to aj vtedy, ak je vaša nehnuteľnosť zaťažená záväzkami. V takom prípade je však potrebné počítať s tým, že uzavretiu zmluvy bude predchádzať rýchle preskúmanie všetkých skutočností a dohovor s tretími stranami o urovnaní ich pohľadávok. Môže to nejaký čas trvať, ale v tomto smere máme bohaté skúsenosti a záväzky spojené s vašou nehnuteľnosťou preberieme my.

 

Aký je náš postup pri výkupe?